Werkzaamheden Uithoorn
februari 14, 2022
Budgetcoaches gezocht
februari 15, 2022

Bouw Aldi en woningen dichterbij

Er is weer een nieuwe stap gezet op de weg naar een nieuwe ALDI met wonen. De gemeente, ALDI Vastgoed en Eigen Haard hebben onlangs de gezamenlijke afspraken over de ontwikkeling ondertekend. Volgende stappen zijn de start van de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan en de aanvraag van een omgevingsvergunning. Zo komt het moment steeds dichterbij dat Uithoorn een nieuwe supermarkt én extra huurwoningen voor jongeren krijgt. 

Wethouder Jan Hazen is als wethouder van economie en ruimtelijke ordening verheugd over de vorderingen in het project. “Behoud van de ALDI-vestiging aan de Sportlaan is voor veel bewoners in en buiten Uithoorn een uitkomst. Hiermee blijft het winkelaanbod in Uithoorn mooi gevarieerd.” Op de informatieavond voor omwonenden en geïnteresseerden in december klonk veel lof voor het plan, dat duidelijk een verbeterde uitstraling van de entree van het Kootpark betekent. Wel zijn er bij enkele bewoners van De Wende nog wat zorgen over schaduwwerking op het appartementencomplex. “Daar hebben we aandacht voor; we laten bijvoorbeeld extra bezonningsstudies uitvoeren,” zegt Ruud Mastenbroek van ALDI Vastgoed.

Extra huurwoningen

Wethouder Hazen is er naar eigen zeggen enorm blij mee. “Het mooiste is dat het plan van de ALDI niet alleen bijdraagt aan een mooier stukje Kootpark. Het voorziet ook in extra huurwoningen voor jongeren, waar in deze tijd zo’n behoefte aan is. Op de winkel komen 36 huurappartementen, voornamelijk bestemd voor jongeren in de sociale huur en jongvolwassenen. Een deel wordt zelfs ingezet in een zorginitiatief voor jongeren met een beperking.”

Naast afspraken over het aantal woningen zijn tussen de gemeente en de ontwikkelaar afspraken gemaakt over onder meer het inrichten van de openbare ruimte, parkeren, ontsluitingswegen en groen. Eigen Haard zal de verhuur van de woningen op zich nemen.

Vervolg: bestemmingsplanprocedure

Na het tekenen van de anterieure overeenkomst kan de procedure worden opgestart voor de benodigde wijzigingen in het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan half maart gereed zijn. Rond die datum zal weer een informatiemoment voor omwonenden worden georganiseerd. Tijdens de periode van inzage van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning kan een zienswijze worden ingediend.

Meer informatie

De ALDI bevindt zich al 7 jaar aan de Sportlaan in Uithoorn in een tijdelijk pand. Met de bouw van een definitieve vestiging en de toevoeging van appartementen draagt dit project bij aan de ontwikkeling van Kootpak-Oost tot een prettiger leefomgeving. De eerste plannen zijn te zien in de winkel aan de Sportlaan. Ook kunt u meer over het project lezen op de website van de architect: www.MNNR.nl.

Bron:0297.nl

uithoorn favicon
Om je de best mogelijke ervaring te bieden, gebruiken zowel wij als derde partijen technologieën zoals cookies om toegang te krijgen tot apparaatinformatie en/of deze op te slaan. Door in te stemmen met deze technologieën, stel je ons en derde partijen in de mogelijkheid persoonlijke gegevens zoals browsegedrag of unieke ID's op deze website te verwerken. Door dat je gebruik maakt van de site ga je akkoord met onze Privacy beleid.