Algemene Voorwaarden


Disclaimer

Op de inhoud van onze kanalen (radio, televisie, internet) rust copyright. De inhoud mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet- commercieel gebruik. De inhoud mag niet anderszins worden gekopieerd of veranderd.

Stichting Uithoorn.info (hierna: Uithoorn.info) zet zich naar alle redelijkheid in voor juiste en actuele informatieverstrekking, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Wij aanvaarden daarom ook geen aansprakelijkheid voor enige schade, voortvloeiend uit het afgaan op informatie die op deze website wordt verstrekt. Als je in een document informatie tegenkomt waarvan je denkt dat die verbeterd moet worden, neem dan a.u.b. contact met ons op.

Alle niet-persoonlijke gegevens, suggesties, ideeën en materialen zoals foto’s en video’s die je Uithoorn.info stuurt zijn op niet-confidentiële basis en mogen door Uithoorn.info vrijelijk en zonder toestemming worden gebruikt. Alle gegevens die je stuurt naar ons dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Uithoorn.info behoudt zich het recht voor om tekst op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen

Reageren

Op diverse (externe) platforms bied Uithoorn.info bezoekers de mogelijkheid te reageren op berichten. Deze reacties vertegenwoordigen de standpunten en meningen van bezoekers. Het feit dat een mening of visie wordt gepubliceerd, betekent niet dat Uithoorn.info die mening ook deelt of ondersteunt. Het is voor ons niet mogelijk in te staan voor het waarheidsgehalte van de reacties op berichten.

Reacties die strijdig zijn met de wet worden verwijderd. Dat geldt met name voor artikel 1 van de Grondwet: (‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’)

Reacties moeten inhoudelijk betrekking hebben op het bericht waaronder de reactie staat. Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met anderen en andermans mening worden verwijderd. Commerciële boodschappen (spam) zijn niet toegestaan. Dat geldt ook voor verwijzingen naar (commerciële) websites. Reacties die het technisch functioneren van de website zouden kunnen hinderen worden verwijderd. Persoonsgegevens (telefoonnummers, adressen etc..) worden verwijderd. Reacties met als afzender een overduidelijke valse naam, bijvoorbeeld die van een bekende Nederlander of met in de afzender scheld- of schuttingwoorden worden niet geplaatst.

Bij reacties waarin concreet bedreigingen worden geuit tegen personen of groepen personen kan Uithoorn.info aangifte doen. Het is daarbij goed te weten dat bij iedere reactie uw IP-adres wordt vastgelegd. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor reacties te verwijderen, ook als deze ogenschijnlijk aan de huisregels voldoen, maar om een andere inhoudelijke reden door de redactie voor publicatie ongeschikt worden geacht.

Over het toepassen van deze regels kan niet worden gecorrespondeerd. Met het versturen van een reactie wordt akkoord gegaan met bovengenoemde regels. De reglementen kunnen zonder opgaaf van redenen ieder moment gewijzigd worden.

Privacy

Uithoorn.info gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van haar interactieve diensten. Daarbij houdt ze zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel worden ze gebruikt voor een goede dienstverlening en eventueel om de gebruikers op de hoogte te houden rond activiteiten op radio, televisie en internet. De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken.

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Daarmee kan de omroep haar website en dienstverlening verbeteren. Uithoorn.info maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de computer van de bezoeker wordt opgeslagen. Deze bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s van o.a. Youtube, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.


uithoorn-banner-02uithoorn-banner 01